Newyddion

Cynhadledd ar gadw a gofalu am dreftadaeth cofebion rhyfel Cymru Cynhadledd ar gadw a gofalu am dreftadaeth cofebion rhyfel Cymru

Mae Un Llais Cymru, Cadw a’r Ymddiriedolaeth Cofebion Rhyfel yn falch iawn o’ch gwahodd i gynhadledd sy’n cynnull ...

Mwy...

Dweud eich dweud ar newidiadau i’r system gynllunio Dweud eich dweud ar newidiadau i’r system gynllunio

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ynghylch cynlluniau i newid y system gynllunio yng Nghymru. Mae’r y...

Mwy...

Un Llais Cymru

Llais Cynghorau Cymuned a Thref Cymru.

Croeso i wefan Un Llais Cymru, y corff sy’n cynrychioli a chefnogi cynghorau tref a chymuned Cymru.

Nodwch hyd yn oed os yw eich cyngor yn aelod o Un Llais Cymru yn barod, mae’n rhaid i’ch Clerc gofrestru i ddefnyddio Ardal yr Aelodau ac i sefydlu tudalen eich cyngor. Gweler y Ddogfen Gyfarwyddyd am help.

Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar yr hyn sy’n digwydd yn y sector, ac am weithgarwch cynghorau cymuned ar draws Cymru, ewch i'r dudalen Newyddion.

Defnyddiwch y linc yma i lawrlwytho'r Arweiniad i Ymarferwyr ar Atebolrwydd ac Awdit.

SWYDDI - manylion am y swyddi diweddaraf yn y sector.

Am wybodaeth ar swyddogaeth a gwaith cynghorau cymuned a thref; sut i gysylltu â’ch cyngor cymuned neu gyngor tref lleol; a sut i sefydlu cyngor os nad oes un yn eich ardal eisoes, ewch i dudalen Amdan y Cynghorau.

Mae hefyd yn egluro’r gefnogaeth yr ydym yn ei chynnig i gynghorau, a sut i gael mynediad i’n gwasanaethau.

Llecyn Aelodau - mae gan gynghorau sy’n aelodau o Un Llais Cymru fynediad neilltuedig i’n Llecyn Aelodau.  Ar y tudalennau hyn, cewch wybodaeth am weithgarwch yn eich ardal; gwybodaeth am swyddogaeth cynghorau a chynghorwyr; llyfrgell gynhwysfawr o adnoddau defnyddiol ar y dudalen Adnoddau; newyddion o gynghorau eraill, a llawer mwy.

Dylai Cynghorwyr gysylltu â Chlerc eu cyngor i gael y manylion angenrheidiol i fewngofnodi.

Gweithredoedd Dogfen